Nida Poddasze – Zabudowa poddasza a wymagania przeciwpożarowe

Nida Poddasze to pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe
na najwyższym poziomie

  •  Pierwsze na rynku rozwiązania zabezpieczeń ogniowych poddaszy użytkowych, stropów i dachów zgodne z aktualnymi Warunkami Technicznymi
  • Szeroki wybór kompleksowych systemów dopasowanych do wymagań planowanej inwestycji
  • Systemy przeciwpożarowe zabezpieczenia poddaszy użytkowych zgodnie § 219 ust. 2 Warunków Technicznych
  • Systemy certyfikowane przez ITB oznakowane CE
  • Odporność ogniowa (R)EI 30 oraz (R)EI 60

99,9% więźby dachowej w Polsce stanowi tarcica – całkowicie palna w kontakcie z ogniem.

W praktyce oznacza to, że o bezpieczeństwie Twojej inwestycji stanowi przede wszystkim – skuteczna i zgodna z obowiązującymi przepisami – ochrona przeciwpożarowa. Właśnie dlatego tak ważne jest, by traktować zabezpieczenia ogniowe z należytą uwagą. Jak to zrobić?

Podpowiada stosowny przepis:   § 219 ust. 2 Warunków Technicznych§ 219 ust. 2 W budynkach ZL III*, ZL IV** i ZL V*** poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:
1) w budynku niskim — E I 30,
2) w budynku średniowysokim i wysokim — E I 60.
* ZL III — użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
** ZL IV — mieszkalne,
*** ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Choć konieczność oddzielenia poddasza od palnej konstrukcji wydaje się oczywista, to jednak niezbędne jest, by zabezpieczyć także palne przekrycie dachu – i ma to decydujące znaczenie dla skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego? Ponieważ przekrycie składa się z warstw (m.in. izolacji termicznej, asfaltowych pap podkładowych czy drewnianej podkonstrukcji), które w kontakcie z ogniem będą całkowicie palne i nie ma na to wpływu fakt, że dach został pokryty ceramiczną dachówką czy blachodachówką. Oznacza to, że dopóki wszystkie palne warstwy nie zostaną właściwie oddzielone – ochrona przeciwpożarowa nie będzie pełna. Odpowiednie wykonanie poddasza pomoże także zabezpieczyć inne palne elementy, jak np. rynny wykonane z tworzyw sztucznych.

Bezpieczeństwo ogniowe zapewniają więc te rozwiązania, które poprawnie realizują założenia  § 219 ust. 2 Warunków TechnicznychWażne
Standardem bezpieczeństwa, a tym samym kluczem do pełnej ochrony inwestycji jest poprawna interpretacja obowiązujących przepisów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jasno określa, że: poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami.

Dowiedz się, w której klasie ZL mieści
się Twój projekt zabudowy

Oznaczenie ZL to skrót od słów Zagrożenie Ludzi. Kategorie ZL
określają rodzaje zabudowy według bezpieczeństwa pożarowego
– dzięki nim wiesz, jak skutecznie i zgodnie z przepisami chronić
swoją inwestycję.

JAKIE BUDYNKI ODPOWIADAJĄ KLASOM ZL?

W obecnie obowiązujących przepisach wyróżnia się 5 kategorii zagrożenia ludzi, które określa się symbolami od ZL I do ZL V.

KLASA I

ZL I – Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, np. sale gimnastyczne, teatry, supermarkety.

KLASA II

ZL II – Do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, np. przedszkola, żłobki, szpitale, domy opieki społecznej, domy starców, hospicja.

KLASA III

ZL III – Budynki użyteczności publicznej niekwalifikowane do ZL I i ZL II, np. budynki administracyjno-biurowe, małe sklepy.

KLASA IV

ZL IV – Mieszkania jedno i wielorodzinne, np. domy mieszkalne, bloki mieszkalne.

KLASA V

ZL V – Budynki zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II, np. hotele, bursy szkolne, motele, internaty itp.

Dowiedz się, w której klasie ZL mieści
się Twój projekt zabudowy

Oznaczenie ZL to skrót od słów Zagrożenie Ludzi. Kategorie ZL
określają rodzaje zabudowy według bezpieczeństwa pożarowego
– dzięki nim wiesz, jak skutecznie i zgodnie z przepisami chronić
swoją inwestycję.

JAKIE BUDYNKI ODPOWIADAJĄ KLASOM ZL?

W obecnie obowiązujących przepisach wyróżnia się 5 kategorii zagrożenia ludzi, które określa się symbolami od ZL I do ZL V.

KLASA I

ZL I – Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, np. sale gimnastyczne, teatry, supermarkety.

KLASA II

ZL II – Do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, np. przedszkola, żłobki, szpitale, domy opieki społecznej, domy starców, hospicja.

KLASA III

ZL III – Budynki użyteczności publicznej niekwalifikowane do ZL I i ZL II, np. budynki administracyjno-biurowe, małe sklepy.

KLASA IV

ZL IV – Mieszkania jedno i wielorodzinne, np. domy mieszkalne, bloki mieszkalne.

KLASA V

ZL V – Budynki zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II, np. hotele, bursy szkolne, motele, internaty itp.

Każdy projekt, który tworzysz, w tym przede wszystkim mieszkalne poddasza użytkowe,
powinien być w pełni zgodny z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z § 219 ust. 2 Warunków Technicznych.Ważne
Standardem bezpieczeństwa, a tym samym kluczem do pełnej ochrony inwestycji jest poprawna interpretacja obowiązujących przepisów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jasno określa, że:
poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami.

To on jest kluczowy dla ochrony przeciwpożarowej inwestycji.
Sprawdź gamę systemów suchej zabudowy Nida Poddasze,
które tworzymy z myślą o bezpiecznym poddaszu.

Innowacyjne testy i badania
Siniat

W Siniat przede wszystkim dbamy o zaufanie naszych partnerów, dlatego uznaliśmy za konieczne stworzenie rozwiązań przeciwpożarowych, które będą w pełni chronić Twoją inwestycję. Jak powstał nasz system Nida Poddasze – Złoty Standard Bezpieczeństwa? Dotychczasowe testy opierały się na błędnej interpretacji zapisów § 219 ust. 2 Warunków TechnicznychWażne
Standardem bezpieczeństwa, a tym samym kluczem do pełnej ochrony inwestycji jest poprawna interpretacja obowiązujących przepisów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jasno określa, że: poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami.

Pojawiła się więc idea całkowicie niezależnych, innowacyjnych badań – podstawy do opracowania systemów, których bezpieczeństwo będzie gwarantować całkowita zgodność z literą prawa. Marka Siniat, na potrzeby rozwiązań Nida Poddasze, zaplanowała i przeprowadziła program badawczy, który znacznie różnił się od dotychczasowych. Dotąd odporność ogniowa mierzona była na zewnątrz dachu,
ta jego niepalne pokrycie miało stanowić o bezpieczeństwie całego budynku.

Nasze doświadczenie i profesjonalne wsparcie specjalistów z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej sprawiły, że dla realizowanych badań przyjęliśmy zupełnie nowe, racjonalne założenie: jakiekolwiek palne warstwy przekrycia sprawiają, że cała konstrukcja poddasza musi zostać potraktowana jako palna, przez co wymaga właściwego zabezpieczenia. Dzięki odpowiednim środkom i programowi innowacyjnych testów, mogliśmy stworzyć Systemy Suchej Zabudowy Nida Poddasze – pierwsze na rynku, innowacyjne rozwiązania opracowane we współpracy
z Instytutem Techniki Budowlanej, które spełniają wymagania przepisów § 219 ust. 2 Warunków TechnicznychWażne
Standardem bezpieczeństwa, a tym samym kluczem do pełnej ochrony inwestycji jest poprawna interpretacja obowiązujących przepisów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jasno określa, że: poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami.
, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo ogniowe.

W związku z tym na dzień dzisiejszy jako jedyny systemodawca na rynku suchej zabudowy jesteśmy w stanie kompleksowo zabezpieczyć wszystkie rodzaje przegród:

– poddasza użytkowe – systemy Nida Poddasze

– poddasza nieużytkowe, stropy i dachy – systemy Nida Dach

Nasze systemy przeciwpożarowe

EI 30
Systemy przeznaczone dla
budynków
niskich

Spełniają wymagania klasy ogniowej EI 30
 

EI 60
Systemy przeznaczone dla budynków
średniowysokich i wysokich

Spełniają wymagania klasy ogniowej EI 60
 

Nida Dach
Zabezpieczenia
ogniowe
stropów i dachów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Otrzymasz dokładną kalkulację cenową i materiałową dla wybranego systemu Nida Poddasze.

Poznaj klasyfikację ogniową

Pobierz

Pobierz dokumenty

Pobierz

Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnymi
wytycznymi i detalami rozwiązań technicznych,
dotyczących Systemów Suchej Zabudowy
Nida Poddasze, znajdziesz je w katalogu technicznym.

Siniat Sp. z o. o.
Ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa
Tel. +48 41 357 82 00

Copyright 2019 Siniat